Általános szerződési feltételek

 1. Általános rendelkezések

 

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Szolgáltató) www.webshop.herbara.hu címen elérhető webáruháza használatának főbb feltételeit, valamint a Szolgáltató és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződés feltételeit, az egyes felek jogait és kötelezettségeit. 

 

A Szolgáltató kizárólag Magyarország területén teljesítendő (Magyarország területére szállítandó) megrendeléseket fogad el.

 

 1. A vásárlás menete

 

A vásárló a vásárlás menetét követve állítja össze megrendelését, az adatbeviteli hibákat a megrendelés véglegesítése előtt a „Módosítás” és„Törlés” gombokkal azonosíthatja és javíthatja ki. 

 

A megrendelés véglegesítése előtt a vásárló a regisztrációs lap kitöltésével megadja a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges pontos és valós adatait, mind a regisztráció során, mind azt követően ellenőrizheti, illetőleg szükség szerint javíthatja adatait. A regisztráció során a vásárló a saját felhasználói fiókjához jelszót ad meg, melyet köteles bizalmasan kezelni, azt illetéktelen személyeknek nem adhatja át, illetőleg nem teheti hozzáférhetővé. A felhasználói fiókjából indított ügyletekért a vásárló felelősséggel tartozik.

 

Szolgáltató a megadott adatoknak megfelelően jogosult és köteles a szerződést teljesíteni, illetőleg a szerződéshez kapcsolódó számlát kiállítani. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő bármely kárért a felelősség a vásárlót terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy valótlan regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetében a vásárló adatainak valóságáról jogosult meggyőződni.

 

Vásárló a megrendelését a „Megrendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával véglegesíti és küldi el a Szolgáltatónak. 

 

A megrendelés jóváhagyásával a vásárló az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá a megrendelés jóváhagyásával a Szolgáltató és a vásárló között az adásvételi szerződés a jelen ÁSZF-nek megfelelő feltételek szerint létrejön. A szerződés nyelve magyar, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra. 

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a hibás vagy valótlan regisztrációt törölje, és a törölt regisztrációval feladott megrendeléseket érvénytelennek tekintse.

 

A Szolgáltató a vásárló megrendelésének kézhezvételét elektronikusan haladéktalanul visszaigazolja, majd ezt követően a megrendelt termékek szállítónak történt átadásáról is értesíti a vásárlót. A megrendelés vásárló általi jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető, a megrendelés visszavonását vásárló a webáruház „Kapcsolat” pontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg, munkaidőben. 

 

A megrendelt termék(ek) árának és a szállítási díjnak a megfizetése a 4. pontban írtak szerint történik, a termékeket Szolgáltató a GLS Hungary Kft. (szállító) útján szállítja ki a vásárló részére.

 

 1. Termékek

 

A webáruház kínálatában szereplő, a vásárló által megrendelhető termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg. 

 

Az egyes termékekkel kapcsolatos információ az adott termékre kattintva érhető el, Szolgáltató a termékek lényeges tulajdonságairól vásárlót a termékek csomagolásán fellelhető ismertető közzétételével tájékoztatja. 

 

A termékek leírását, alkalmazási/használati útmutatóját a vásárló legkésőbb a termék(ek) átvételét követően saját és mások biztonsága érdekében köteles elolvasni. A termékek kizárólag a termék leírásokban és alkalmazási/használati útmutatókban foglaltakkal összhangban, rendeltetésszerűen alkalmazhatók/használhatók.

 

A honlapon feltüntetett információk, továbbá a termékek leírása nem helyettesítik az orvosi véleményt. Amennyiben a vásárló valamely betegségben szenved, illetve gyógyszeres, ill. egyéb terápiás kezelés alatt áll, a Szolgáltató által forgalmazott termék alkalmazása, fogyasztása előtt konzultáljon orvosával.

 

Szolgáltató nem garantálja valamennyi termék korlátlan mennyiségben való mindenkori folyamatos elérhetőségét, az a Szolgáltató mindenkori raktárkészletének függvénye.

 

 1. Ár, fizetés

 

A honlapon szereplő termékek árai fogyasztói árak, melyek tartalmazzák az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A megrendelés leadása (jóváhagyása) és a termék(ek) vásárlónak történő átadása időpontjában a megrendelt termék(ek) ára eltérhet egymástól, vásárló a megrendelés leadásakor érvényes árat köteles a termék(ek)ért megfizetni.

 

A megrendelt termék(ek)et azok (össz)értéktől függően 15.000Ft értékhatárig 1500- Ft, azaz ezerötszáz forint, 15.000Ft értékhatár fölött 0 azaz nulla forint szállítási költség terheli, ennek összegét a megrendelés végösszege tartalmazza.

A megrendelt termék(ek) teljes ellenértékét és a szállítási költséget a vásárló - választása szerint - a megrendelés leadásakor elektronikus úton (bankkártyával), vagy a termék(ek) átvételekor készpénzben köteles megfizetni a Szolgáltató megbízásából eljáró szállítónak. 

 

A Szolgáltató a teljesítésről minden esetben számlát állít ki és ad át a vásárlónak.

 

Amennyiben a vásárló a megrendeléssel egyidejű, elektronikus (bankkártyás) fizetési módot választja, úgy a weboldal a vásárlót az OTP Bank (a továbbiakban: Bank) weblapjára irányítja, ahol a Bank által használt, legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A fizetési mód kiválasztásánál a „fizetés bankkártyával” opciót választva a Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati idejének dátumát szükséges megadni.

 

 

 

A Bank a VISA, American Express és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el.

 

A kizárólagosan elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak abban az esetben kerülnek elfogadásra, ha azok használatát a kártya-kibocsátó bank engedélyezi, ezért ilyen esetben vásárlónak célszerű érdeklődnie bankjánál, hogy az adott kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

 

A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet célszerű rögzíteni/kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a vásárlóval a hiba okát.

 

 1. Kiszállítás

 

A megrendelt termék(ek)et a Szolgáltató a vásárló által megadott szállítási címre 15 (tizenöt)  munkanapon belül (a továbbiakban: általános kiszállítási határidő) szállítja ki a GLS Hungary Kft. által, feltéve, hogy a megrendelt termék(ek) teljes köre  a Szolgáltató raktárában rendelkezésre áll. 

 

Mivel Szolgáltató nem garantálja valamennyi, a webáruházban szereplő terméknek korlátlan mennyiségben való mindenkori rendelkezésre állását raktárában, amennyiben a Szolgáltatónak nem áll módjában az általános kiszállítási határidőben teljesíteni a kiszállítást, úgy a vásárló által megadott telefonszámon vagy elektronikus elérhetőségen (e-mail-ben) egyezteti vásárlóval a szerződés teljesítésének határidejét (a továbbiakban: speciális kiszállítási határidő). Amennyiben a Felek között bármely ok miatt nem jön létre megállapodás a speciális kiszállítási határidő tekintetében, úgy Szolgáltató jogosult az adásvételi szerződéstől kártérítési kötelezettség nélkül elállni, a megrendelést érvénytelennek nyilvánítani és törölni. Erről Szolgáltató a vásárló részére elektronikus üzenetet küld.

 

A szállítási díj magyarországi teljesítési címre történő kiszállítás legfeljebb kétszeri megkísérlését foglalja magában.

 

Ha a vásárló érdekkörébe tartozó okból kétszeri kiszállítás keretében nem kerülhet sor a termék(ek) átadása (pl.: a vásárló nem tartózkodik otthon, vagy hibás/hiányos/téves címet adott meg, vagy a termék(ek) átvételét megtagadja, vagy a termékek ellenértékét nem fizeti ki stb.), a Szolgáltató jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával kártérítési kötelezettség nélkül elállni, a megrendelést érvénytelennek nyilvánítani és törölni. Erről Szolgáltató a vásárló részére elektronikus üzenetet küld.

 

Amennyiben ugyanezen postafiókból, illetőleg vásárlótól újabb megrendelés érkezik, Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelést csak elektronikus (előzetes) fizetés esetén teljesítse, melyről a vásárlót elektronikus üzenettel értesíti.

 

 1. Elállási jog

 

A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, vásárló (a továbbiakban: Fogyasztó) jogosult az adásvételi szerződéstől 

 

 1. az adásvételi szerződés megkötésének napja és a termék(k) átvételének napja közötti időszakban, továbbá 
 2. azon naptól számított 14 napon belül, melyen a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a termék(ek)et átveszi

 

az 1. sz. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján indokolás nélkül elállni.

 

Az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Fogyasztó köteles eljuttatni a Szolgáltatónak az ÁSZF 10. pontjában meghatározott elérhetőségeinek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az előbbiekben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Amennyiben az elállásra a (b) pontban írt időszakban kerül sor, úgy a Fogyasztó köteles a termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Fogyasztó elküldi a terméke(ke)t. A termék visszaküldésének/visszaadásának közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

 

A Szolgáltató köteles a visszaküldött/visszaadott termék(ek) ellenértékét és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, ideértve a fuvarozási költséget is(kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a vásárló a Szolgáltató általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül a fogyasztónak visszafizetni.

 

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A fentiek nem érintik a Szolgáltató azon jogát, hogy mindaddig visszatartsa a termék(ek) ellenértékét és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:

 1. romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 2. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai  okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 3. olyan termék tekintetében, amely az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékekkel.

 

Az elállási nyilatkozatmintát a jelen ÁSZF 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 1. Panaszkezelés, kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

Amennyiben a termék(ek) az átadás-átvétel időpontjában hibás(ak) volt(ak), a vásárlót megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (vagy az ügyfélszolgálat elektromos levelezési címére küldött e-mail útjánilletvea Szolgáltató levelezési címére postázott levél útján gyakorolhat.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, továbbá az írásban bejelentett panaszokat a Szolgáltató 15 napon belül válaszolja meg.

 

A fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a vásárló jogosult a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) eljárását kezdeményezni.

 

A Szolgáltató kellékszavatossággal, termékszavatossággal és jótállással kapcsolatos kötelezettségeiről szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

 1. Személyes adatok védelme

 

Szolgáltató a regisztráció során birtokába jutott adatokat a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint bizalmasan kezeli, a szerződések teljesítéséhez szükséges körben használja fel és a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben kizárólag olyan harmadik személynek adja ki, aki alvállalkozójaként, közreműködőjeként jár el a szerződés teljesítése során.

 

Vásárlójogosult a megadott személyes adatait e-mailben vagy telefonon bármikor megváltoztatni, illetőleg töröltetni.

 

 1. Szellemi tulajdonjog

 

www.herbaria-webshop.hu weboldal tulajdonosa a Szolgáltató, melynek alapján a weboldallal és annak tartalmával rendelkezni jogosult. A weboldalon szereplő adatok, képek, leírások a Szolgáltató írásos engedélye nélkül nem reprodukálhatók. 

 

A weboldal látogatói kötelesek a jogszabályokat betartani, továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, mellyel akár a Szolgáltató, akár más, harmadik személyek jogait, vagy jogos érdekeit sértenék, vagy veszélyeztetnék.

 

 1. A Szolgáltató adatai, elérhetőségei

 

Szolgáltató neve:         HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.

Szolgáltató székhelye:     1135 Budapest, Csata u. 27.

Ügyfélszolgálat posta címe:    1135 Budapest, Csata u. 27.

Ügyfélszolgálat e-mail címe: herbariawebshop@herbaria.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-288-6700/125 

 

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 8 és 16 óra között működik.

 

 1. Az ÁSZF módosítása

 

Szolgáltató jogosult az ÁSZF feltételeit részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás a www.herbária-webshop.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

Az ÁSZF rendelkezései a Szolgáltató és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek részét képezik.

 

A Szolgáltató és a vásárló között fennálló kapcsolatokban kizárólag Magyarország joga alkalmazandó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályiról szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.  

 

Ha bíróság az ÁSZF valamely rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb kikötéseit, melyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

 

A jelen ÁSZF 2016. 09.15-én lép hatályba.

 

MELLÉKLETEK

 

 

1.sz. melléklet:

 

Elállási nyilatkozatminta 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: HERBÁRIA Zrt.,1135 Budapest, Csata u. 27.

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

 

2.sz. melléklet:

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a HERBÁRIA Zrt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Amennyiben a hibát kijavítja vagy kijavíttatja, úgy a reális és szükségszerű javítási költség megtérítését igényelheti.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a HERBÁRIA Zrt. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletáltal meghatározott körbenés szerint a HERBÁRIA Zrt. jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön választása szerint

-    kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy 

-     az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Polgári Törvénykönyv, illetőleg a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinta szerződéstől elállhat. 

 

Választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, azonban az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés indokolt volt.

A jótállás időtartama egy év, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  A jótállási határidő a jótállás alá tartozó termék fogyasztó részére történő átadása napján kezdődik. 

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.